08/15/2020 - شنبه 25 مرداد 1399

دوره آموزشي رویکرد های نوین در روابط عمومی برگزار شد

1397/9/30 288 معاونت مالی و اقتصاد شهری rating
image
دوره آموزشی رویکردهای نوین در روابط عمومی برای پرسنل سازمان نوسازی برگزار شد.

با عنایت به لزوم و ضررورت آشنایی پرسنل سازمان نوسازی با بررسی نظریه های جدید در علوم ارتباطات ،تکنیک های روابط عمومی مبتنی بر تکنولوژی جدید ارتباطی ، کارکرد روابط عمومی ها در تشریح و توصیف ، توجیه و تبیین ، ابلاغ و انتشار روابط عمومی برحسب وظایف و اهداف خاص هر سازمان ، روابط عمومی در بخش های دولتی ، خصوصی و نیمه خصوصی ، مقایسه روابط عمومی در سطح ملی و بین المللی ، و ... به همت اداره منابع انسانی و پشتیبانی و باحضور علی اسکندری به عنوان مدرس این دوره در محل سازمان برگزار شد.