08/15/2020 - شنبه 25 مرداد 1399

معاون فنی و مهندسی سازمان نوسازی شهر تهران معارفه شد

1397/8/5 883 معاونت فنی , اخبار اختصاصی سازمان rating
image

 مدیر عامل ساز مان نوسازی شهر تهران، طی حکمی حیدر جوانمرد را به سمت معاون فنی و مهندسی این سازمان منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، علی اکبری در جلسه ای که با همکاران حوزه معاونت فنی و مهندسی سازمان نوسازی برگزار شد، با اعطای حکمی حیدر جوانمرد را به عنوان معاون فنی و مهندسی این سازمان معارفه کرد.

شایان ذکر است، جوانمرد پیش از این مدیر اداره خدمات و زیرساخت سازمان نوسازی شهر تهران بوده است.