08/15/2020 - شنبه 25 مرداد 1399

راهیابی ایده پیشنهادی نماینده سازمان نوسازی به ایده های برتر در دهمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری

1397/4/19 358 معاونت فنی rating
image

ایده پیشنهادی نماینده سازمان نوسازی در دهمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری (جایزه جهانی تهران ) جزو 10طرح برتر انتخاب شد.

 

 


طرح و ایده پیشنهادی در جهت زیست پذیر نمودن شهر تهران که از سوی محمد رضا غلامی، مدیر اداره خدمات زیرساخت شهری پیشنهاد شده است، در دهمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری (جایزه جهانی تهران) در لیست 10 ایده برتر قرار گرفت.