06/05/2020 - جمعه 16 خرداد 1399

تدوین برنامه توسعه محله ای برای 157 محله فرسوده شهر تهران تا انتهای سال جاری

1397/4/14 789 معاونت هماهنگی و برنامه ریزی, اخبار اختصاصی سازمان rating
image

علی خانی در اولین نشست از سلسله نشست های هم اندیشی"جايگاه نوسازي و بازآفريني شهري بافت هاي فرسوده در برنامه پنجساله سوم شهرداري تهران" از تدوین برنامه توسعه محله ای برای 157 محله فرسوده شهر تهران تا انتهای سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، اولین نشست از سلسله نشست های هم اندیشی"جايگاه نوسازي و بازآفريني شهري بافت هاي فرسوده در برنامه پنج‌ساله سوم شهرداري تهران" با حضور صاحب نظران، اساتيد و حرفه مندان و معرفي برنامه هاي سازمان نوسازي در اين حوزه در محل سازمان نوسازی شهر تهران برگزار شد.

معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی شهر تهران، با اعلام این خبر تصریح کرد:  همزمان با تدوین برنامه ۵ ساله سوم شهرداری تهران این سازمان نیز با توجه به اسناد بالادست، تحولات رويكردي در سطح ملي و شهر تهران، وضعيت بافت هاي فرسوده، ارزيابي نوسازي هاي صورت گرفته، مسائل و چالش هاي پيش رو و در چارچوب رويكرد "توسعه محله اي" اقدام به تدوین برنامه پنج ساله سوم خود کرده است. در همین راستا و به منظور هم انديشي و بهره‌گیری از نظرات صاحب نظران، اساتيد و حرفه مندان و نیز معرفي برنامه هاي سازمان نوسازي شهر تهران در این حوزه، برگزاری سلسله نشست های هم اندیشی در دستور کار این معاونت قرار گرفته است.

خانی در این جلسه با اعلام این که اسناد بالا دست به ویژه سند ملی بازآفرینی شهری با جزئیات دقیق مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار داشت: با بررسی های انجام شده 8 کلید واژه شامل بهبود هماهنگی بین بخشی؛ تأمین خدمات و زیرساخت ها؛ ارتقاء کیفیت عرصه های عمومی؛ بهبود وضعیت اجتماعی اقتصادی؛ ارتقاء کیفیت ساخت و ساز؛ نهادسازی محله ای؛ تهیه طرح و برنامه و تأمین مالی در این سند احصاء شده که در تدوین برنامه پنج ساله سوم نوسازی مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته وی حرکت از نسخه کالبدی به توسعه محله ای، بهبود هماهنگی بین بخشی، تقویت و توسعه مشوق های موجود، تأمین منابع مالی و بازآفرینی فرهنگ مبنا نیز از محورهای مورد تأکید شهردار محترم تهران در سیاست ها و برنامه های جدید مدیریت شهری است که در تدوین برنامه های نوسازی مد نظر قرار گرفته شده است.

معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی شهر تهران از تدوین برنامه توسعه محله ای برای 157 محله از شهر تهران تا انتهای سال جاری خبر داد و گفت: بر مبنای مطالعات و  پژوهشی که سال گذشته به پیشنهاد سازمان نوسازی و توسط مرکز مطالعات شهرداری تهران صورت گرفت، نوسازی بافت های فرسوده با رویکرد توسعه محله ای مد نظر قرار گرفته شد و بودجه سال 97 نیز بر اساس همین رویکرد و معطوف به تأمین سرانه های خدماتی، ارتقاء کیفیت عرصه های عمومی و ساخت و ساز، ارتقاء نفوذپذیری و اقداماتی از این قبیل تدوین شد.

در ادامه این نشست هم اندیشی، اساتید و صاحبنظران مدعو نیز به ارائه نظرات و دیدگاه های خود در این حوزه پرداختند.

 بهسازی محیطی، تأمین پارکینگ، توانمند سازی و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی، پروژه های بازآفرینی شهری و ... از جمله مهمترین موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد.