06/05/2020 - جمعه 16 خرداد 1399

برگزاری کارگاه محیط زیست و تاثیرگذاری نقش زنان در فرهنگسرای ملل

1397/3/20 359 معاونت نوسازی و توسعه محلی, اخبار اجتماعی(اداره اجتماعی و نوسازی مردمی) rating
image
کارگاه محیط زیست و تاثیرگذاری نقش زنان با همت دفتر خدمات نوسازی بافت فرسوده قیطریه در فرهنگسرای ملل واقع در پارک قیطریه نشستی تحت عنوان  برگزار شد.

در ابتدای کارگاه درباره مسائلی چون محیط زیست،نقش زنان در مدیریت منابع طبیعی، جای خالی آن ها در نهادها و سازمان های تصمیم گیرنده  مسائل مربوط به محیط زیست و نقش محدود شده زنان درخانه بحث و گفتگو شد. در ادامه نیز بحث با ضرورت  تغییر الگوهای مدیریتی تک جنسیتی در خصوص محیط زیست پایان یافت.