06/05/2020 - جمعه 16 خرداد 1399

موفقیت بانوان سازمان نوسازی در مسابقات شنای شهرداری تهران

1397/2/26 583 معاونت مالی و اقتصاد شهری rating
image
اداره منابع انسانی و پشتیبانی سازمان نوسازی شهر تهران با هدف ایجاد و تقویت سلامت جسمانی و روانی پرسنل، شناخت استعداد های ورزشی، تقویت شادابی و نشاط و همچنین افزایش مشارکت پذیری، نسبت به اعزام بانوان سازمان در مسابقات شنا بانوان شاغل در  شهرداری که به همت اداره کل رفاه شهرداری تهران برگزار شد، اقدام نمود.


این مسابقه در چهار  رده 25 - 35 سال ؛ 35 - 45 سال ؛ 45 سال به بالا ؛ رده ناجيان و به صورت انفرادي در سه ماده كرال سينه، قورباغه، کرال پشت در روز دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 در مجموعه ورزشی دیهیم(رسالت) برگزار گردید.

خانم راضیه صافی از بانوان شاغل در سازمان نوسازی شهر تهران موفق به کسب مقام سوم در رده سنی 25 35 سال در ماده کرال این مسابقات شد.