06/05/2020 - جمعه 16 خرداد 1399

بررسی اثرات نوسازی بر تغییرات جمعیتی در سطح شهر تهران

1395/9/21 826 اخبار اختصاصی سازمان rating
image

نشست تخصصي و علمي بازآفريني و نوسازي شهري با موضوع «بررسی اثرات نوسازی بر تغییرات جمعیتی در سطح شهر تهران» با حضور اعضای هیات علمی دانشگاه تهران و مدیران شهری تهران در سالن اجتماعات مركز علمي كاربردي شهرسازي، نوسازي و بهسازي شهرداري تهران برگزار شد.

سعیدنیا، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در این نشست ضمن ارائه توضیحاتی، اظهار داشت: نوسازی با جمعیت نمی تواند رابطه خاصی یا معنی داری داشته باشد اینکه آیا اول نوسازی انجام شده بعد بارگذاری جمعیت صورت گرفته یا عکس این حالت، سوالی مانند مساله شب و روز می باشد.

سعیدنیا در این خصوص عنوان کرد: باید به دنبال عامل سوم باشیم و این سوال پیش می آید که عامل سوم چیست که موجب نوسازی می شود؟ به هر حال جمعیت سبب نوسازی نخواهد شد مگر اینکه جمعیت را به عنوان مشتری در نظر بگیریم مشتریانی که دیگر قدرت سرمایه گذاری را نداشته باشند قادر به نوسازی در فضا های شهری نخواهند بود.

به گفته این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، اقتصاد عامل سوم برای نوسازی است، به طوری که جذب جمعیت و حتی مهاجرت جمعیت از تهران به بیرون شهر تابع عامل قدرتمند اقتصاد می باشد.

در ادامه این نشست، میرزایی، عضو هیات دانشگاه تهران به ایراد سخنرانی پرداخت و خاطرنشان کرد: بعد از زلزله دومین مخاطره ای که شهر تهران را تهدید می کند جمعیت می باشد. جمعیت هم فرصت است هم تهدید اما در قالب کلی نه تنها در شهر تهران بلکه در کل کشور و حتی در جهان ما در زمان معاصر با یک شتاب بی سابقه در رشد جمعیت مواجه بوده ایم.

 وی افزود: در کشور های در حال توسعه این روند موجب تراکم جمعیتی بالایی می شود و پیامدی حاشیه نشینی و مسائل جوی را به دنبال خواهد داشت. در اطراف شهر تهران شهر هایی همچون شهر قدس و اسلام شهر و ... ایجاد شده اند این شهر ها تکمیل­کننده­ای از شهر تهران می باشد. شهر تهران مرکز فعالیت های صنعتی، اجتماعی، هنری، سیاسی، حتی مذهبی می باشد که جمعیت را به سمت و سوی خود می کشاند و موجب افزایش جمعیت می شود. تحولات جمعیتی از مهمات لجستیک تبعیت می کند به این معنی که از یک تعادلی به تعادل دیگر سوق پیدا می کند و این وضعیت در بافت های فرسوده شهر تهران قابل نمود است به طوری که جمعیت در مناطق فرسوده و مرکزی شهر تهران رو به کاهش و جمعیت به مناطق حاشیه شهر در حال حرکت اند و بار گذاری جمعیت امروزه نه در این مناطق بلکه در مناطق نوسازی صورت گرفته است.

پوراحمد، استاد دانشگاه تهران نیز ضمن تقدیر از مرکز علمي كاربردي شهرسازي، نوسازي و بهسازي شهرداري تهران به دلیل برگزاری این نشست، خاطرنشان کرد: باید به ابعاد مختلف تغییرات جمعیتی در شهر تهران توجه شود.

وی گفت: شهر را باید یک مجموعه منسجم و یکپارچه در نظر گرفت. زمانی که جامعیت یک شهر مطرح می­شود، نمی توان بافت فرسوده و بخش تاریخی را با سایر بخش های شهر متفاوت دانست، نگاه ما در مورد مسائل باید نگاه عادلانه ای باشد.

پوراحمد یادآور شد: در ادبیات علمی نوسازی بازسازی بافت های ناکار آمد صرفًا به عامل مسکن تاکید نمی­شود و این عامل باعث افزایش جمعیت یا باعث بهبود نوسازی و بهسازی نمی شود، عوامل دیگری نیز وجود دارد. مساله دیگری که باید به آن توجه کرد مساله کیفیت زندگی است.

پور احمد مسائل مربوط به کیفیت زندگی را از عوامل مهمی ذکر کرد که باعث بار گذاری جمعیت یا رفتن جمعیت از این گونه بافت ها می شود و در این باره توضیح داد: نوسازی و بهسازی تنها به معنای افزایش جمعیت نیست و در برخی موارد جمعیت زیاد مانعی و دافعی برای زندگی در بافت های فرسوده است.

به گفته این استاد دانشگاه به جز کیفیت زندگی و اجزا باید به کارکردها نیز توجه کرد که این مسائل به طور قطع باعث رشد و ارتقا منطقه می شود، این کارکردها می تواند آموزشی، تجاری، خدماتی و ورزشی باشد. مساله بعدی که در امر نوسازی باید به آن توجه کرد مساله فرایند هاست.

عالم زاده، از دیگر سخنرانان این نشست تخصصی اظهار داشت: نوسازی تعاریف متعددی دارد، در ادبیات نظری وقتی بحث از نوسازی می شود معاصر سازی سازمان فضایی و حتی فراهم آوردن امکان بازدهی بهینه فضا حفاظت بنا ها یا فضای شهری بعنوان بخشی از نوسازی مطرح می شوند اما وجه خاصی از نوسازی که اثرات مستقیمی را بر روی فرایند های جمعیتی می گذارد ، تخریب و نوسازی ابنیه های موجود در شهر تهران میباشد، ساختمان های قدیمی تخریب و بناهای جدید جایگزین آن می شوند و این اثرات اجتماعی و جمعیتی را در شهرها بر جای می گذارد.

به گفته وی آن چیزی که امروزه از نوسازی مد نظر اندیشمندان داخلی این حوزه است بحث تخریب و نوسازی در مقیاس واحد های مسکونی است که ما امروزه در شهر تهران حداقل سه مدل از نوسازی نوسازی های بزرگ مقیاس مثل پروژه نواب، پروژه های بلوک های شهری و تک پروژه را تجربه کرده ایم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: ظرفیت جمعیت پذیری با نوسازی قابل تغییر می باشد، مقیاس نوسازی می تواند بر جا به جایی جمعیت تاثیرگذار باشد و نوسازی لزوماً به افزایش جمعیت منتهی نمی­شود، تخریب و نوسازی عامل مهاجرت نیست و در نهایت اینکه در جمعیت­پذیری صرفاً عرضه مسکن مطرح نیست.

شایان ذکر است مهندس احمد سعیدنیا، دکتر محمد میرزایی، دکتر احمد پوراحمد اعضای هیات علمی دانشگاه تهران، به عنوان اعضای پنل و مهندس محمدجواد عالم زاده به عنوان سخنران در این نشست تخصصی حضور داشتند و به ایراد سخنرانی پرداختند.