06/05/2020 - جمعه 16 خرداد 1399

مکاتبات اداری جهت معرفی متقاضیان نوسازی برای اخذ انشعابات آب، برق وگاز به شیوه تهاتر کوتاه شود

1395/8/1 1261 اخبار اختصاصی سازمان , معاونت فنی , ستاد بازآفرینی شهر تهران rating
image

فتح اللهی در نهمین جلسه کمیته خدمات زیر ساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران بر ضرورت حدف مکاتبات زاید و کوتاه تر شدن فرآیندهای اداری در معرفی متقاضیان نوسازی جهت اخذ انشعابات آب و فاضلاب به شیوه تهاتر تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، نهمین جلسه کمیته خدمات و زیر ساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران با حضور دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران ،معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و ریاست کمیته، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، معاون فنی و عمرانی سازمان نوسازی شهر تهران و دبیر کمیته و سایر اعضا برگزار شد.

دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران در این جلسه ضمن تشکر و قدردانی از مدیران شرکت آب و فاضلاب به دلیل عملیاتی نمودن فرآیند تهاتر ارائه انشعابات با هزینه مجوزهای حفاری شهرداری تهران بر ضرورت  کوتاه تر شدن و حذف مکاتبات زاید اداری جهت معرفی مالکین بافت فرسوده در خصوص اخذ انشعابات آب و فاضلاب به شیوه تهاتر و جلوگیری از اتلاف وقت تأکید کرد.

 فتح اللهی با بیان این که ستادهای بازآفرینی پایدار مناطق به عنوان آخرین حلقه مدیریت هماهنگ نوسازی بافت فرسوده در شهر تهران می باشند، تصریح کرد: ضروری است کلیه دستگاه های اجرایی عضو کمیته نسبت به معرفی نمایندگان خود و دستور همکاری نماینده آن دستگاه جهت حضور موثر در جلسات اقدام نمایند.

بر اساس مصوبات نهمین کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران، شرکت های توزیع برق تهران بزرگ و شرکت گاز استان تهران مکلف شدند تا آخر مهر ماه مقدمات لازم جهت اجرایی نمودن فرآیند اخذ انشعابات به شیوه تهاتر را آماده نموده و از ابتدای آبان ماه موضوع معرفی مالکین جهت اخذ انشعابات برق و گاز عملیاتی گردد.

با عنایت به مصوبات ستاد ملی بازآفرینی مقرر گردید کلیه دستگاه های اجرایی عضو کمیته، بخصوص شرکت آب و فاضلاب، شرکت برق و شرکت گاز اعتبارات لازم را جهت تسهیلات بسته های تشویقی نوسازی بافت های فرسوده از جمله تخفیف هزینه های انشعابات  مالکین واقع در بافت فرسوده را در بودجه های پیشنهادی سال 96 لحاظ نمایند.

همچنین مقرر گردید در خصوص مکاتبات لازم و هماهنگی جلسات مورد نیاز با مجمع نمایندگان شهر تهران در مجلس شورای اسلامی و ستاد ملی بازآفرینی پایدار در خصوص لحاظ نمودن موضوع اعتبارات موردنیاز جهت اجرایی نمودن بسته های تشویقی و بندهای پیشنهادی در خصوص نوسازی بافت های فرسوده در برنامه ششم توسعه کشور و بودجه سال 96 کشور اقدام گردد.