08/15/2020 - شنبه 25 مرداد 1399

آغاز فاز پیاده سازی نرم افزار مدیریت دانش برای دفاتر خدمات نوسازی

آغاز فاز پیاده سازی نرم افزار مدیریت دانش برای دفاتر خدمات نوسازیپس از استقرار نرم افزار مدیریت دانش یرای سازمان نوسازی و دسترسی کل پرسنل جهت ورود به سامانه ، فاز استقرار سامانه  برای پرسنل دفاتر خدمات نوسازی آغاز گردید .
در همین راستا روز چهارشنبه مورخ 92/11/2 جلسه ای با حضور نماینده اداره راهبری دفاتر خدمات نوسازی و مشاور سازمان  برگزار گردید و فیلدهای دانشی مربوط به دفاتر تسهیلگری استخراج گردید .
گفتنی است پس از استخراج درخت دانشی دفاتر تسهیلگری کلاسهای آموزش نرم افزار برای پرسنل دفاتر برگزار خواهد شد .تعداد بازدید: 1236
ایجاد شده توسط : barname در 1392/11/5
rating