09/24/2021 - جمعه 2 مهر 1400

پاسارگاد

  • مساحت عرصه پروژه: 19468 مترمربع
  • مساحت زیربنا: 135303 مترمربع
  • تعداد واحد مسکونی: تعداد واحد تجاری و متراژ: 950 واحد به متراژ 33250 مترمربع تعداد واحد فرهنگی و متراژ: 3 سالن سینما به متراژ 2350 مترمربع
  • تعداد واحد تجاری: 950 واحد به متراژ 33250 مترمربع
  • تعداد واحد انباری: 760 واحد
  • تعداد واحد پارکینگ: 1335 واحد
  • کاربری/فعالیت: تجاری-فرهنگی
  • درصد پیشرفت فیزیکی
    0%
پاسارگاد

تصاویر مرتبط

اسناد طرح

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print