09/24/2021 - جمعه 2 مهر 1400

طراحی پروژه های توسعه محله ای- طراحی 81 پروژه کوچک در مقیاس محلی

  • تاریخ شروع : 1399
  • تاریخ پایان : 1402
  • منطقه: سطح محلات
  • مساحت محدوده طرح: 200000 مترمربع
  • درصد پیشرفت فیزیکی
    50%
طراحی پروژه های  توسعه محله ای- طراحی 81 پروژه کوچک در مقیاس محلی

تصاویر مرتبط

اسناد طرح