09/24/2021 - جمعه 2 مهر 1400

امکان سنجی تغییر کاربری سایت مهمات سازی منطقه

  • منطقه: 13
  • درصد پیشرفت فیزیکی
    60%
امکان سنجی تغییر کاربری سایت مهمات سازی منطقه

تصاویر مرتبط

اسناد طرح