09/24/2021 - جمعه 2 مهر 1400

حذف تعریض خیابان شوش در محله طیب

  • تاریخ شروع : 1399
  • تاریخ پایان : 1400
  • مساحت محدوده طرح: 4و 5 هکتار
  • درصد پیشرفت فیزیکی
    80%
حذف تعریض خیابان شوش در محله طیب

تصاویر مرتبط

اسناد طرح

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print