09/24/2021 - جمعه 2 مهر 1400

بازنگری طرح تفصیلی خیابان کرمان

  • تاریخ شروع : 1399
  • تاریخ پایان : 1400
  • مساحت محدوده طرح: 80 هکتار
  • درصد پیشرفت فیزیکی
    90%
بازنگری طرح تفصیلی خیابان کرمان

تصاویر مرتبط

اسناد طرح

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print