09/24/2021 - جمعه 2 مهر 1400

طرح بازآفرینی حیاط تهران (سند راهبردی اسلام آباد)

  • تاریخ شروع : 1399
  • تاریخ پایان : 1400
  • مساحت محدوده طرح: 132 هکتار
  • درصد پیشرفت فیزیکی
    85%
طرح بازآفرینی حیاط تهران  (سند راهبردی اسلام آباد)

تصاویر مرتبط

اسناد طرح

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print