10/18/2021 - دوشنبه 26 مهر 1400

پروژه طرح ارتقای امنیت پارک میثاق با رویکرد مشارکتی در محلة باغ آذری

  • کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران
  • تاریخ شروع : 1399
  • تاریخ پایان : 1400
  • منطقه: 16
  • درصد پیشرفت فیزیکی
    100%
پروژه طرح ارتقای امنیت پارک میثاق با رویکرد مشارکتی در محلة باغ آذری

تصاویر مرتبط

اسناد طرح