10/18/2021 - دوشنبه 26 مهر 1400

ثبت نهاد مديريت جمعي شيرين دخت در قالب سازمان مردم نهاد (CBO) و توانمندسازي نهاد به منظور فعال سازي مستمر مركز محله شيرين دخت

  • کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران
  • تاریخ شروع : 1399
  • تاریخ پایان : 1400
  • منطقه: 15
  • درصد پیشرفت فیزیکی
    100%
ثبت نهاد مديريت جمعي شيرين دخت در قالب سازمان مردم نهاد (CBO) و توانمندسازي نهاد به منظور فعال سازي مستمر مركز محله شيرين دخت

تصاویر مرتبط

اسناد طرح