07/28/2021 - چهارشنبه 6 مرداد 1400

پروژه تسهيلگري و نهادسازي اجتماعي محدوده اوراقچي هاي شوش در راستاي اجراي طرح ساماندهي اوراقچي ها

  • کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران
  • منطقه: 15
پروژه تسهيلگري و نهادسازي اجتماعي محدوده اوراقچي هاي شوش در راستاي اجراي طرح ساماندهي اوراقچي ها

تصاویر مرتبط

اسناد طرح