10/18/2021 - دوشنبه 26 مهر 1400

پروژه تسهيلگري و نهادسازي اجتماعي محدوده اوراقچي هاي شوش در راستاي اجراي طرح ساماندهي اوراقچي ها

  • کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران
  • تاریخ شروع : 1399
  • تاریخ پایان : 1400
  • منطقه: 15
  • درصد پیشرفت فیزیکی
    100%
پروژه تسهيلگري و نهادسازي اجتماعي محدوده اوراقچي هاي شوش در راستاي اجراي طرح ساماندهي اوراقچي ها

تصاویر مرتبط

اسناد طرح