09/24/2021 - جمعه 2 مهر 1400

مدیریت جمعی با رویکرد کارآفرینی و زیست محیط در محله های شکوفه و دلگشا

  • کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران
  • تاریخ شروع : 1399
  • تاریخ پایان : 1400
  • منطقه: 14
  • درصد پیشرفت فیزیکی
    100%
 مدیریت جمعی با رویکرد کارآفرینی و زیست محیط در محله های شکوفه و دلگشا

تصاویر مرتبط

اسناد طرح