09/10/1400 - چهارشنبه 10 آذر 1400

پروژه ایجاد نهاد مدیریت جمعی با رویکرد کارآفرینی، امنیت و زیست محیط در محلات صفا و اسدی

  • کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران
  • تاریخ شروع : 1399
  • تاریخ پایان : 1400
  • منطقه: 13
  • درصد پیشرفت فیزیکی
    100%
پروژه ایجاد نهاد مدیریت جمعی با رویکرد کارآفرینی، امنیت و زیست محیط در محلات صفا و اسدی

تصاویر مرتبط

اسناد طرح