07/28/2021 - چهارشنبه 6 مرداد 1400

پروژه ایجاد نهاد مدیریت جمعی با رویکرد کارآفرینی، امنیت و زیست محیط در محلات صفا و اسدی

  • کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران
  • منطقه: 13
پروژه ایجاد نهاد مدیریت جمعی با رویکرد کارآفرینی، امنیت و زیست محیط در محلات صفا و اسدی

تصاویر مرتبط

اسناد طرح