07/28/2021 - چهارشنبه 6 مرداد 1400

پروژه راه اندازی موزه مدرسه هنرستان راهیان قدس محله‌ سیروس

  • کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران
  • منطقه: 12
پروژه راه اندازی موزه مدرسه هنرستان راهیان قدس محله‌ سیروس

تصاویر مرتبط

اسناد طرح