07/28/2021 - چهارشنبه 6 مرداد 1400

پروژه توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی کارآفرینان محلی در محلة آبشار

  • کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران
  • منطقه: 12
پروژه توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی کارآفرینان محلی در محلة آبشار

تصاویر مرتبط

اسناد طرح

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print