07/28/2021 - چهارشنبه 6 مرداد 1400

پروژه گذر گالري ارباب جمشيد- در قاب پيشه ورزي و هنرورزي اجتماع محور در محلة فردوسی

  • کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران
  • طراح/مشاور: دفتر توسعه محله ای منطقه 12
  • منطقه: 12
پروژه گذر گالري ارباب جمشيد- در قاب پيشه ورزي و هنرورزي اجتماع محور در محلة فردوسی

تصاویر مرتبط

اسناد طرح

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print