07/28/2021 - چهارشنبه 6 مرداد 1400

پروژه تجربه بازي كودكان محلة تختي در پارك گل محمدي آموزش محيط‌زيست اجتماع‌محور در فضاهاي عمومي

  • کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران
  • طراح/مشاور: دفتر توسعه محله ای منطقه 12
  • منطقه: 12
پروژه تجربه بازي كودكان محلة تختي در پارك گل محمدي آموزش محيط‌زيست اجتماع‌محور در فضاهاي عمومي

تصاویر مرتبط

اسناد طرح