09/10/1400 - چهارشنبه 10 آذر 1400

پروژه توسعه ظرفيت‌هاي اقتصادي گردشگري در محلة سنگلج

  • کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران
  • تاریخ شروع : 1399
  • تاریخ پایان : 1400
  • درصد پیشرفت فیزیکی
    100%
پروژه توسعه ظرفيت‌هاي اقتصادي گردشگري در محلة سنگلج

تصاویر مرتبط

اسناد طرح