07/28/2021 - چهارشنبه 6 مرداد 1400

پروژه توسعه ظرفيت‌هاي اقتصادي گردشگري در محلة سنگلج

  • کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران
پروژه توسعه ظرفيت‌هاي اقتصادي گردشگري در محلة سنگلج

تصاویر مرتبط

اسناد طرح