07/28/2021 - چهارشنبه 6 مرداد 1400

پروژه محله پویا درمحلة فروزش

  • کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران
  • منطقه: 11
پروژه محله پویا درمحلة فروزش

تصاویر مرتبط

اسناد طرح