09/10/1400 - چهارشنبه 10 آذر 1400

پروژه ساماندهی کودکان محروم از تحصیل محلة هلال احمر با رویکرد تشکیل گروه محلی

  • کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران
  • تاریخ شروع : 1399
  • تاریخ پایان : 1400
  • منطقه: 11
  • درصد پیشرفت فیزیکی
    100%
پروژه ساماندهی کودکان محروم از تحصیل محلة هلال احمر با رویکرد تشکیل گروه محلی

تصاویر مرتبط

اسناد طرح