07/28/2021 - چهارشنبه 6 مرداد 1400

پروژه ایجاد نهاد مدیریت جمعی با رویکرد کارآفرینی و امنیت در محله های وحیدیه و زرکش

  • کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران
  • منطقه: 8
 پروژه ایجاد نهاد مدیریت جمعی با رویکرد کارآفرینی و امنیت در محله های وحیدیه و زرکش

تصاویر مرتبط

اسناد طرح