07/28/2021 - چهارشنبه 6 مرداد 1400

پروژه ایجاد نهاد مدیریت جمعی با رویکرد کارآفرینی و ایجاد نشاط در محله ارامنه

  • کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران
  • منطقه: 7
پروژه ایجاد نهاد مدیریت جمعی با رویکرد کارآفرینی و ایجاد نشاط در محله ارامنه

تصاویر مرتبط

اسناد طرح