07/28/2021 - چهارشنبه 6 مرداد 1400

طرح راهبردی گردشگری محله و باغات کن

  • منطقه: 5
  • محله: کن
طرح راهبردی گردشگری محله و باغات کن

تصاویر مرتبط

اسناد طرح