09/10/1400 - چهارشنبه 10 آذر 1400

طرح راهبردی گردشگری محله و باغات کن

  • تاریخ شروع : 1399
  • تاریخ پایان : 1400
  • منطقه: 5
  • محله: کن
  • درصد پیشرفت فیزیکی
    100%
طرح راهبردی گردشگری محله و باغات کن

تصاویر مرتبط

اسناد طرح