09/24/2021 - جمعه 2 مهر 1400

بهسازی مرکز محله رها

  • کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران
  • تاریخ شروع : 1398
  • تاریخ پایان : 1399
  • منطقه: 19
  • مساحت محدوده طرح: 614 مترمربع
  • آدرس : منطقه 19، محله نعمت آباد، خیابان شکوفه، خیابان طالقانی، خیابان زارعی(رها)، نبش کوچه غنچه
  • درصد پیشرفت فیزیکی
    100%
بهسازی مرکز محله رها

تصاویر مرتبط

اسناد طرح

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print