09/24/2021 - جمعه 2 مهر 1400

مرکز محله پارک شمال محله جوادیه

  • کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران
  • تاریخ شروع : 1398
  • تاریخ پایان : 1399
  • منطقه: 16
  • مساحت محدوده طرح: 2865 مترمبع
  • آدرس : محله جوادیه منطقه 16
  • درصد پیشرفت فیزیکی
    100%
مرکز محله پارک شمال محله جوادیه

تصاویر مرتبط

اسناد طرح

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print