09/24/2021 - جمعه 2 مهر 1400

میدانگاه ارامنه دولاب

  • کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران
  • تاریخ شروع : 1399
  • تاریخ پایان : 1400
  • منطقه: 14
  • مساحت محدوده طرح: 5500 مترمربع
  • آدرس : منطقه 14، ناحیه 2
  • درصد پیشرفت فیزیکی
    100%
میدانگاه ارامنه دولاب

تصاویر مرتبط

اسناد طرح

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print