09/24/2021 - جمعه 2 مهر 1400

آفرینش مرکز محله پویا و سرزنده خاتون با هدف توان افزایی اقتصادی و اجتماعی جامعه محلی

  • کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران
  • تاریخ شروع : 1399
  • تاریخ پایان : 1400
  • منطقه: 15
  • محله: اتابک و هاشم آباد
  • درصد پیشرفت فیزیکی
    100%
آفرینش مرکز محله پویا و سرزنده خاتون با هدف توان افزایی اقتصادی و اجتماعی جامعه محلی

درباره پروژه

با توجه به مداخلات شهرداری منطقه 15 و سازمان نوسازی در راستای ایجاد بزرگراه امام علی و اقدام به تملک بخشی از املاک مسکونی واقع در محلات مینابی و اتابک که باعث ایجاد وضعیت نابسامان کالبدی و به التبع اجتماعی محله ناشی از وجود فضاهای آسیب به واسطه اراضی فاقد بنای رها شده در محله را بدنبال داشت و همچنین نارضایتی شدید مردم که سبب بی اعتمادی آنها به مجموعه مدیریت شهرداری شد؛ از این رو سازمان نوسازی شهر تهران در راستای اقدامات توسعه محلی و به منظور ایجاد فضاهای پاتوث محلی اقدام به احداث و راه اندازی مجموعه فرهنگی و اجتماعی در کوچه احمدوند نموده استکه این امر می تواند در مشارکت شهروندان و واگذاری تصمیم گیری های محلی به آنها، افزایش سطح فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی مردم محله موثر باشد. در همین راستا دفتر توسعه محله مینابی با هدف فراهم نمودن بستری جهت افزایش مشارکت، سرمایه اجتماعی و تقویت رویکرد برنامه ریزی محله ای برای تمامی اقشار و گروه ها اقدام نمود.

رونق بهره برداری از فضای مرکز محله و برگزاری مراسم های مختلف در راستای تداوم حضور بهره برداران محلی سبب حفظ و حراست از مجموعه، ارتقای امنیت، افزایش سطح تعاملات اجتماعی ساکنان و ارتقای کیفیت زندگی آنها خواهد شد.  با بهره برداری از پاتوق احمدوند (خاتون) در راستای توانمندسازی اقتصادی ساکنان محله از طریق احیای فعالیت های اقتصادی کارآفرینان ساکن و شاغل در محله و به کار گیری جوانان و زنان سرپرست خانوار به عنوان نیرو های کار این بنگاه های اقتصادی در محل پاتوق مشغول به کار می باشند.

با بهره برداری از پاتوق خاتون در راستای توانمندسازی اقتصادی ساکنان محله از طریق احیای فعالیت های اقتصادی کارآفرینان ساکن و شاغل در محله و به کار گیری جوانان و زنان سرپرست خانوار به عنوان نیرو های کار این بنگاه های اقتصادی در محل پاتوق مشغول به کار می باشند.

 


تصاویر مرتبط

اسناد طرح