09/24/2021 - جمعه 2 مهر 1400

مدیریت کسب و کار کوچک با رویکرد توجه به پتانسیل محله سیروس

  • کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران
  • تاریخ شروع : 1399
  • تاریخ پایان : 1400
  • منطقه: 12
  • محله: سیروس
  • درصد پیشرفت فیزیکی
    100%
مدیریت کسب و کار کوچک با رویکرد توجه به پتانسیل محله سیروس

درباره پروژه

برنامه‌ توسعه اجتماعی-اقتصادی محله سیروس از سوی دفتر توسعه محله، کارآفرینی و ایجاد اشتغال و خودکفاییِ حداقلی برای نجات از فقر و همچنین به‌دست آوردن اعتمادبه‌نفس عنوان شده است. در گام نخست برای پیشبرد این منظور ‌مقدمه‌های کار در این زمینه فراهم گردید. از آنجا که این محله نیازمند جدی‌تر دیده شدن و داشتن تکاپو و فعالیت عیان بود بنابراین تعریف و اجرای پروژه‌هایی که در زندگی اجتماعی اقتصادی مردم تاثیر بگذارد، ضروری به‌نظر می‌رسید. ازجمله این فعالیت‌ها، مشغولیت مردم به‌ویژه، بانوان است که سبب ارتقا میزان رضایت اجتماعی و کیفیت اقتصادی می‌گردد. اقدام عملی برای توسعه اجتماعی-اقتصادی تعریف شده، با معرفی فاز اول برنامه در سطح اطلاع‌رسانی و تعریف و توضیح مراحل مختلف کار پیش رفت. برطبق برنامه پیشنهادی ارائه شده در این مرحله باید تعدادی از مردم محله را که کارآفرین -بالقوه- هستند با تعداد دیگری که جویای کار -بالفعل- هستند، ارتباط داد.

دفتر توسعه محلة سیروس با کمک اهالی موفق به تدوین  5 بوم کسب و کار شد که تا سال گذشته دو گروه فعال بودند که متاسفانه با شیوع ویروس کرونا یکی از گروه ها متوقف و در حال حاضر یک گروه فعال است.تصاویر مرتبط

اسناد طرح