05/07/2021 - جمعه 17 ارديبهشت 1400

بهسازی محیطی کندرو امام علی (ع)

 • کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران
 • طراح/مشاور: دفتر توسعه محله‌
 • مجری/پیمانکار: ایستاب برج سازه
 • نوع طرح/پروژه: بهبود کیفیت عرصه های عمومی
 • تاریخ شروع : آذر 98
 • تاریخ پایان : شهریور 99
 • منطقه: 14
 • محله: دولاب
 • مساحت عرصه پروژه: 5100 مترمربع
 • کاربری/فعالیت: فضای تفریحی و تعاملی
 • درصد پیشرفت فیزیکی
  75%
بهسازی محیطی کندرو امام علی (ع)

تصاویر مرتبط

اسناد طرح