05/07/2021 - جمعه 17 ارديبهشت 1400

بلوار ایرانیت

 • کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران
 • طراح/مشاور: خانم مهسا باویلی
 • مجری/پیمانکار: ابنيه سازان مبتكر شهر
 • نوع طرح/پروژه: بهبود کیفیت عرصه های عمومی
 • تاریخ شروع : آذر 98
 • تاریخ پایان : شهریور 99
 • منطقه: 20
 • محله: هاشم آباد - نفرآباد
 • درصد پیشرفت فیزیکی
  70%
بلوار ایرانیت

تصاویر مرتبط

اسناد طرح

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print