04/20/2021 - سه شنبه 31 فروردين 1400

شاخه
بهسازی محیطی گذر جاویدی
بهسازی محیطی گذر جاویدی
پیشرفت پروژه
80%
شروع: شهریور 98
مسکن هلال احمر
مسکن هلال احمر
پیشرفت پروژه
0%
شروع: تیر 99
مسکن D3 & D4
مسکن D3 & D4
پیشرفت پروژه
0%
شروع: شهریور 99
مسکن مقدم
مسکن مقدم
پیشرفت پروژه
0%
مسکن صبا
مسکن صبا
پیشرفت پروژه
0%
مسکن زهتابی
مسکن زهتابی
پیشرفت پروژه
0%
مسکن دلتا
مسکن دلتا
پیشرفت پروژه
0%
مسکن حسینی یک و دو
مسکن حسینی یک و دو
پیشرفت پروژه
0%
مسکن کوی آرام
مسکن کوی آرام
پیشرفت پروژه
0%
مسکن E46
مسکن E46
پیشرفت پروژه
0%
بهسازی گذر لوستر فروشان
بهسازی گذر لوستر فروشان
پیشرفت پروژه
80%
شروع: اسفند 98
افتتاح: شهریور 99
طرح بازآفرینی عرصه رهاشده کوره های آجرپزی
طرح بازآفرینی عرصه رهاشده کوره های آجرپزی
پیشرفت پروژه
25%
شروع: تیر 99
افتتاح: اسفند 99
طرح بازآفرینی کارخانه سیمان ری
طرح بازآفرینی کارخانه سیمان ری
پیشرفت پروژه
100%
شروع: شهریور 98
طرح بازآفرینی خیابان فدائیان اسلام(نوفام)
طرح بازآفرینی خیابان فدائیان اسلام(نوفام)
پیشرفت پروژه
90%
شروع: شهریور 98
افتتاح: دی 99
طرح بازآفرینی محدوده آستان امامزادگان عینعلی و زینعلی (ع)
طرح بازآفرینی محدوده آستان امامزادگان عینعلی و زینعلی (ع)
پیشرفت پروژه
30%
شروع: تیر 99
افتتاح: دی 99
طرح بازآفرینی فضای فوقانی تونل راه‌آهن تهران-تبریز
طرح بازآفرینی فضای فوقانی تونل راه‌آهن تهران-تبریز
پیشرفت پروژه
65%
شروع: تیر 98
افتتاح: آبان 99
مرکز خدماتی هرندی
مرکز خدماتی هرندی
پیشرفت پروژه
90%
شروع: بهمن 98
افتتاح: شهریور 99
ساماندهی معابر منطقه 15 (خیابان نفیس)
ساماندهی معابر منطقه 15 (خیابان نفیس)
پیشرفت پروژه
100%
شروع: مهر 98
افتتاح: شهریور 99
بهسازی محیطی کندرو امام علی (ع)
بهسازی محیطی کندرو امام علی (ع)
پیشرفت پروژه
75%
شروع: آذر 98
افتتاح: شهریور 99
بهسازی محیطی خیابان صفا
بهسازی محیطی خیابان صفا
پیشرفت پروژه
60%
شروع: آبان 98
افتتاح: شهریور 99
ایجاد بوستان ملک خاتون
ایجاد بوستان ملک خاتون
پیشرفت پروژه
65%
شروع: آذر 98
افتتاح: آذر 99
بهسازی گذر خوب بخت
بهسازی گذر خوب بخت
پیشرفت پروژه
50%
شروع: دی 98
افتتاح: دی 99
پل ذوالفقار
پل ذوالفقار
پیشرفت پروژه
45%
شروع: دی 98
افتتاح: شهریور 99
ادیب‌کاشانی
ادیب‌کاشانی
پیشرفت پروژه
1%
افتتاح: 1400
میدانگاه دریافت
میدانگاه دریافت
پیشرفت پروژه
0%
شروع: -
افتتاح: 1400
میدانگاه بریانک
میدانگاه بریانک
پیشرفت پروژه
17%
شروع: شهریور 99
افتتاح: خرداد 1400
Skip Navigation Links.