07/28/2021 - چهارشنبه 6 مرداد 1400

شاخه
طرح بازآفرینی اراضی ناکارآمد منطقه 18
طرح بازآفرینی اراضی ناکارآمد منطقه 18
پیشرفت پروژه
40%
شروع: 1399
افتتاح: 1400
مسکن هلال احمر
مسکن هلال احمر
پیشرفت پروژه
0%
شروع: تیر 99
مسکن D3 & D4
مسکن D3 & D4
پیشرفت پروژه
0%
شروع: شهریور 99
مسکن مقدم
مسکن مقدم
پیشرفت پروژه
0%
مسکن صبا
مسکن صبا
پیشرفت پروژه
0%
مسکن زهتابی
مسکن زهتابی
پیشرفت پروژه
0%
مسکن دلتا
مسکن دلتا
پیشرفت پروژه
0%
مسکن حسینی یک و دو
مسکن حسینی یک و دو
پیشرفت پروژه
0%
مسکن کوی آرام
مسکن کوی آرام
پیشرفت پروژه
0%
مسکن E46
مسکن E46
پیشرفت پروژه
0%
طرح بازآفرینی عرصه رهاشده کوره های آجرپزی
طرح بازآفرینی عرصه رهاشده کوره های آجرپزی
پیشرفت پروژه
70%
شروع: تیر 99
افتتاح: شهریور 1400
طرح بازآفرینی کارخانه سیمان ری
طرح بازآفرینی کارخانه سیمان ری
پیشرفت پروژه
20%
شروع: شهریور 98
افتتاح: اسفند 1400
طرح بازآفرینی محدوده آستان امامزادگان عینعلی و زینعلی (ع)
طرح بازآفرینی محدوده آستان امامزادگان عینعلی و زینعلی (ع)
پیشرفت پروژه
50%
شروع: تیر 99
افتتاح: دی 99
طرح بازآفرینی فضای فوقانی تونل راه‌آهن تهران-تبریز
طرح بازآفرینی فضای فوقانی تونل راه‌آهن تهران-تبریز
پیشرفت پروژه
65%
شروع: تیر 98
افتتاح: آبان 1400
پل ذوالفقار
پل ذوالفقار
پیشرفت پروژه
45%
شروع: دی 98
افتتاح: شهریور 99
میدانگاه دریافت
میدانگاه دریافت
پیشرفت پروژه
45%
شروع: 1399
افتتاح: شهریور 1400
میدانگاه بریانک
میدانگاه بریانک
پیشرفت پروژه
50%
شروع: شهریور 99
افتتاح: شهریور 1400
Skip Navigation Links.