10/18/2021 - دوشنبه 26 مهر 1400

شاخه
پروژه امام رضا (ع)
پیشرفت پروژه
100%
پروژه مبعث
پیشرفت پروژه
100%
پروژه شهرزاد
پیشرفت پروژه
100%
2- پروژه بهاران غربی
پیشرفت پروژه
100%
پروژه ساماندهی جداره سکانس سوم بازارکفاش ها
پروژه ساماندهی جداره سکانس سوم بازارکفاش ها
پیشرفت پروژه
100%
شروع: 1399
افتتاح: 1400
پروژه توسعه ظرفيت‌هاي اقتصادي گردشگري در محلة سنگلج
پروژه توسعه ظرفيت‌هاي اقتصادي گردشگري در محلة سنگلج
پیشرفت پروژه
100%
شروع: 1399
افتتاح: 1400
پروژه محله پویا درمحلة فروزش
پروژه محله پویا درمحلة فروزش
پیشرفت پروژه
100%
شروع: 1399
افتتاح: 1400
طرح راهبردی گردشگری محله و باغات کن
طرح راهبردی گردشگری محله و باغات کن
پیشرفت پروژه
100%
شروع: 1399
افتتاح: 1400
بهسازی مرکز محله رها
بهسازی مرکز محله رها
پیشرفت پروژه
100%
شروع: 1398
افتتاح: 1399
مرکز محله پارک شمال محله جوادیه
مرکز محله پارک شمال محله جوادیه
پیشرفت پروژه
100%
شروع: 1398
افتتاح: 1399
گذر دعوتی
گذر دعوتی
پیشرفت پروژه
100%
شروع: 1399
افتتاح: 1399
میدانگاه ارامنه دولاب
میدانگاه ارامنه دولاب
پیشرفت پروژه
100%
شروع: 1399
افتتاح: 1400
همیاران محله فرحزاد
همیاران محله فرحزاد
پیشرفت پروژه
100%
شروع: 1399
افتتاح: 1400
ساماندهی معابر منطقه 17 (خیابان فرخنده)
ساماندهی معابر منطقه 17 (خیابان فرخنده)
پیشرفت پروژه
100%
شروع: آذر ماه 98
افتتاح: خرداد ماه 99
بهسازی محیطی گذر جاویدی
بهسازی محیطی گذر جاویدی
پیشرفت پروژه
100%
شروع: شهریور 98
افتتاح: 99
بهسازی خیابان آقایاری
بهسازی خیابان آقایاری
پیشرفت پروژه
100%
شروع: مرداد 98
افتتاح: شهریور 99
مسکن بهاران شرقی
مسکن بهاران شرقی
پیشرفت پروژه
100%
شروع: فروردین 91
افتتاح: فروردین 98
بوستان نارون
بوستان نارون
پیشرفت پروژه
100%
شروع: تیر 99
افتتاح: بهمن 99
Skip Navigation Links.