04/20/2021 - سه شنبه 31 فروردين 1400

شاخه
ساماندهی معابر منطقه 17 (خیابان فرخنده)
ساماندهی معابر منطقه 17 (خیابان فرخنده)
پیشرفت پروژه
100%
شروع: آذر ماه 98
افتتاح: خرداد ماه 99
بهسازی خیابان آقایاری
بهسازی خیابان آقایاری
پیشرفت پروژه
100%
شروع: مرداد 98
افتتاح: شهریور 99
مسکن بهاران شرقی
مسکن بهاران شرقی
پیشرفت پروژه
100%
شروع: فروردین 91
افتتاح: فروردین 98
بوستان نارون
بوستان نارون
پیشرفت پروژه
100%
شروع: تیر 99
افتتاح: بهمن 99
بهسازی حاشیه سبز چراغی
بهسازی حاشیه سبز چراغی
پیشرفت پروژه
100%
شروع: اسفند 97
افتتاح: اردیبهشت 99
طرح بازآفرینی کارخانه سیمان ری
طرح بازآفرینی کارخانه سیمان ری
پیشرفت پروژه
100%
شروع: شهریور 98
احداث و تجهیز مرکز خدماتی محله بلورسازی
احداث و تجهیز مرکز خدماتی محله بلورسازی
پیشرفت پروژه
100%
شروع: اسفند 97
افتتاح: مرداد 99
ساماندهی معابر منطقه 8 (خیابان نبیئیان)
ساماندهی معابر منطقه 8 (خیابان نبیئیان)
پیشرفت پروژه
100%
شروع: مهر 98
افتتاح: خرداد 99
ساماندهی معابر منطقه 15 (خیابان نفیس)
ساماندهی معابر منطقه 15 (خیابان نفیس)
پیشرفت پروژه
100%
شروع: مهر 98
افتتاح: شهریور 99
مرمت و ساماندهی بازارچه نائب السلطنه
مرمت و ساماندهی بازارچه نائب السلطنه
پیشرفت پروژه
100%
شروع: دی 98
افتتاح: شهریور 99
بهسازی محیطی خیابان دعوتی
بهسازی محیطی خیابان دعوتی
پیشرفت پروژه
100%
شروع: فروردین 99
افتتاح: آبان 99
باغ معیـن
باغ معیـن
پیشرفت پروژه
100%
شروع: خرداد 99
افتتاح: تیر 99
پاتوق محله ای رها
پاتوق محله ای رها
پیشرفت پروژه
100%
شروع: آبان 98
افتتاح: تیر 99
جوادیه
جوادیه
پیشرفت پروژه
100%
شروع: اردیبهشت 99
افتتاح: تیر 99
بهسازی محیطی زیرگذر ضربعلی زاده
بهسازی محیطی زیرگذر ضربعلی زاده
پیشرفت پروژه
100%
شروع: مهر 98
افتتاح: مرداد 99
میدان دوم خزانه
میدان دوم خزانه
پیشرفت پروژه
100%
شروع: مهر 98
افتتاح: مرداد 99
میدان اول خزانه
میدان اول خزانه
پیشرفت پروژه
100%
شروع: مهر 98
افتتاح: مرداد 99
سه راه گل‌نمـا
سه راه گل‌نمـا
پیشرفت پروژه
100%
شروع: شهریور 98
افتتاح: شهریور 99
پاتوق زاهد گیلانی
پاتوق زاهد گیلانی
پیشرفت پروژه
100%
شروع: مرداد 98
افتتاح: اردیبهشت 99
پاتوق محله ای اقاقیا
پاتوق محله ای اقاقیا
پیشرفت پروژه
100%
شروع: مرداد 98
افتتاح: شهریور 99
پاتوق محله ای سوزن بان
پاتوق محله ای سوزن بان
پیشرفت پروژه
100%
شروع: شهریور 98
افتتاح: تیر 99
پاتوق محله ای سیمین
پاتوق محله ای سیمین
پیشرفت پروژه
100%
شروع: شهریور 98
افتتاح: تیر 99
احداث پاتوق خاتون
احداث پاتوق خاتون
پیشرفت پروژه
100%
شروع: اسفند 97
افتتاح: دی 98
فضای باز محله ای شیرین دخت
فضای باز محله ای شیرین دخت
پیشرفت پروژه
100%
شروع: آذر 97
افتتاح: اسفند 97
ایجاد میدانگاه امیر کبیر
ایجاد میدانگاه امیر کبیر
پیشرفت پروژه
100%
شروع: مهر 98
افتتاح: شهریور 99
احداث پاتوق درخشان
احداث پاتوق درخشان
پیشرفت پروژه
100%
شروع: مرداد 98
افتتاح: اردیبهشت 99
بوستان ابریشم
بوستان ابریشم
پیشرفت پروژه
100%
شروع: دی 98
افتتاح: مرداد 99
Skip Navigation Links.