چهارشنبه 04 خرداد 1401

شاخه
پروژه امام رضا (ع)
پیشرفت پروژه
100%
پروژه مبعث
پیشرفت پروژه
100%
پروژه شهرزاد
پیشرفت پروژه
100%
پروژه گلسار
پیشرفت پروژه
100%
2- پروژه بهاران غربی
پیشرفت پروژه
100%
باغ آذری
پیشرفت پروژه
0%
پاسارگاد
پاسارگاد
پیشرفت پروژه
0%
مسکن هلال احمر
مسکن هلال احمر
پیشرفت پروژه
10%
شروع: تیر 99
مسکن D3 & D4 (ارغوان -طوبی)
مسکن D3 & D4 (ارغوان -طوبی)
پیشرفت پروژه
0%
شروع: شهریور 99
مسکن مقدم
مسکن مقدم
پیشرفت پروژه
0%
مسکن صبا
مسکن صبا
پیشرفت پروژه
0%
مسکن زهتابی
مسکن زهتابی
پیشرفت پروژه
0%
مسکن دلتا
مسکن دلتا
پیشرفت پروژه
0%
مسکن حسینی یک و دو
مسکن حسینی یک و دو
پیشرفت پروژه
0%
مسکن باغ آذری
مسکن باغ آذری
پیشرفت پروژه
0%
مسکن کوی آرام
مسکن کوی آرام
پیشرفت پروژه
0%
مسکن E46
مسکن E46
پیشرفت پروژه
0%
مسکن بهاران شرقی
مسکن بهاران شرقی
پیشرفت پروژه
100%
شروع: فروردین 91
افتتاح: فروردین 98
Skip Navigation Links.