05/07/2021 - جمعه 17 ارديبهشت 1400

شاخه
طرح بازآفرینی کارخانه سیمان ری
طرح بازآفرینی کارخانه سیمان ری
پیشرفت پروژه
100%
شروع: شهریور 98
طرح بازآفرینی خیابان فدائیان اسلام(نوفام)
طرح بازآفرینی خیابان فدائیان اسلام(نوفام)
پیشرفت پروژه
90%
شروع: شهریور 98
افتتاح: دی 99
طرح بازآفرینی محدوده آستان امامزادگان عینعلی و زینعلی (ع)
طرح بازآفرینی محدوده آستان امامزادگان عینعلی و زینعلی (ع)
پیشرفت پروژه
30%
شروع: تیر 99
افتتاح: دی 99
طرح بازآفرینی فضای فوقانی تونل راه‌آهن تهران-تبریز
طرح بازآفرینی فضای فوقانی تونل راه‌آهن تهران-تبریز
پیشرفت پروژه
65%
شروع: تیر 98
افتتاح: آبان 99
Skip Navigation Links.