11/01/1400 - جمعه 1 بهمن 1400

شاخه
طرح بازآفرینی بوستان ولایت (پادگان قلعه مرغی)
طرح بازآفرینی بوستان ولایت (پادگان قلعه مرغی)
پیشرفت پروژه
50%
شروع: 1399
افتتاح: 1400
طرح بازآفرینی اراضی ناکارآمد منطقه 18
طرح بازآفرینی اراضی ناکارآمد منطقه 18
پیشرفت پروژه
40%
شروع: 1399
افتتاح: 1400
طرح بازآفرینی عرصه رهاشده کوره های آجرپزی
طرح بازآفرینی عرصه رهاشده کوره های آجرپزی
پیشرفت پروژه
70%
شروع: تیر 99
افتتاح: شهریور 1400
طرح بازآفرینی کارخانه سیمان ری
طرح بازآفرینی کارخانه سیمان ری
پیشرفت پروژه
20%
شروع: شهریور 98
افتتاح: اسفند 1400
طرح بازآفرینی خیابان فدائیان اسلام(نوفام)
طرح بازآفرینی خیابان فدائیان اسلام(نوفام)
پیشرفت پروژه
100%
شروع: شهریور 98
افتتاح: دی 99
طرح بازآفرینی محدوده آستان امامزادگان عینعلی و زینعلی (ع)
طرح بازآفرینی محدوده آستان امامزادگان عینعلی و زینعلی (ع)
پیشرفت پروژه
70%
شروع: تیر 99
افتتاح: آبان 1400
طرح بازآفرینی فضای فوقانی تونل راه‌آهن تهران-تبریز
طرح بازآفرینی فضای فوقانی تونل راه‌آهن تهران-تبریز
پیشرفت پروژه
85%
شروع: تیر 98
افتتاح: آبان 1400
Skip Navigation Links.