05/07/2021 - جمعه 17 ارديبهشت 1400

شاخه
ساماندهی معابر منطقه 17 (خیابان فرخنده)
ساماندهی معابر منطقه 17 (خیابان فرخنده)
پیشرفت پروژه
100%
شروع: آذر ماه 98
افتتاح: خرداد ماه 99
بهسازی محیطی گذر جاویدی
بهسازی محیطی گذر جاویدی
پیشرفت پروژه
80%
شروع: شهریور 98
بهسازی خیابان آقایاری
بهسازی خیابان آقایاری
پیشرفت پروژه
100%
شروع: مرداد 98
افتتاح: شهریور 99
بوستان نارون
بوستان نارون
پیشرفت پروژه
100%
شروع: تیر 99
افتتاح: بهمن 99
بهسازی گذر لوستر فروشان
بهسازی گذر لوستر فروشان
پیشرفت پروژه
80%
شروع: اسفند 98
افتتاح: شهریور 99
بهسازی حاشیه سبز چراغی
بهسازی حاشیه سبز چراغی
پیشرفت پروژه
100%
شروع: اسفند 97
افتتاح: اردیبهشت 99
مرکز خدماتی هرندی
مرکز خدماتی هرندی
پیشرفت پروژه
90%
شروع: بهمن 98
افتتاح: شهریور 99
احداث و تجهیز مرکز خدماتی محله بلورسازی
احداث و تجهیز مرکز خدماتی محله بلورسازی
پیشرفت پروژه
100%
شروع: اسفند 97
افتتاح: مرداد 99
ساماندهی معابر منطقه 15 (خیابان نفیس)
ساماندهی معابر منطقه 15 (خیابان نفیس)
پیشرفت پروژه
100%
شروع: مهر 98
افتتاح: شهریور 99
بهسازی محیطی کندرو امام علی (ع)
بهسازی محیطی کندرو امام علی (ع)
پیشرفت پروژه
75%
شروع: آذر 98
افتتاح: شهریور 99
بهسازی محیطی خیابان صفا
بهسازی محیطی خیابان صفا
پیشرفت پروژه
60%
شروع: آبان 98
افتتاح: شهریور 99
میدان سرآسیاب
میدان سرآسیاب
پیشرفت پروژه
90%
شروع: شهریور 98
افتتاح: شهریور 99
بلوار ایرانیت
بلوار ایرانیت
پیشرفت پروژه
70%
شروع: آذر 98
افتتاح: شهریور 99
گذر پشت نواب
گذر پشت نواب
پیشرفت پروژه
95%
شروع: مرداد 98
افتتاح: شهریور 99
ایجاد بوستان ملک خاتون
ایجاد بوستان ملک خاتون
پیشرفت پروژه
65%
شروع: آذر 98
افتتاح: آذر 99
بهسازی گذر خوب بخت
بهسازی گذر خوب بخت
پیشرفت پروژه
50%
شروع: دی 98
افتتاح: دی 99
میرزا محمود وزیر
میرزا محمود وزیر
پیشرفت پروژه
53%
شروع: آبان 98
افتتاح: شهریور 99
پل ذوالفقار
پل ذوالفقار
پیشرفت پروژه
45%
شروع: دی 98
افتتاح: شهریور 99
مرمت و ساماندهی بازارچه نائب السلطنه
مرمت و ساماندهی بازارچه نائب السلطنه
پیشرفت پروژه
100%
شروع: دی 98
افتتاح: شهریور 99
بهسازی محیطی خیابان دعوتی
بهسازی محیطی خیابان دعوتی
پیشرفت پروژه
100%
شروع: فروردین 99
افتتاح: آبان 99
ادیب‌کاشانی
ادیب‌کاشانی
پیشرفت پروژه
1%
افتتاح: 1400
میدان دوم خزانه
میدان دوم خزانه
پیشرفت پروژه
100%
شروع: مهر 98
افتتاح: مرداد 99
میدان اول خزانه
میدان اول خزانه
پیشرفت پروژه
100%
شروع: مهر 98
افتتاح: مرداد 99
سه راه گل‌نمـا
سه راه گل‌نمـا
پیشرفت پروژه
100%
شروع: شهریور 98
افتتاح: شهریور 99
پاتوق زاهد گیلانی
پاتوق زاهد گیلانی
پیشرفت پروژه
100%
شروع: مرداد 98
افتتاح: اردیبهشت 99
پاتوق محله ای اقاقیا
پاتوق محله ای اقاقیا
پیشرفت پروژه
100%
شروع: مرداد 98
افتتاح: شهریور 99
پاتوق محله ای سوزن بان
پاتوق محله ای سوزن بان
پیشرفت پروژه
100%
شروع: شهریور 98
افتتاح: تیر 99
پاتوق محله ای سیمین
پاتوق محله ای سیمین
پیشرفت پروژه
100%
شروع: شهریور 98
افتتاح: تیر 99
احداث پاتوق خاتون
احداث پاتوق خاتون
پیشرفت پروژه
100%
شروع: اسفند 97
افتتاح: دی 98
فضای باز محله ای شیرین دخت
فضای باز محله ای شیرین دخت
پیشرفت پروژه
100%
شروع: آذر 97
افتتاح: اسفند 97
میدانگاه دریافت
میدانگاه دریافت
پیشرفت پروژه
0%
شروع: -
افتتاح: 1400
میدانگاه بریانک
میدانگاه بریانک
پیشرفت پروژه
17%
شروع: شهریور 99
افتتاح: خرداد 1400
ایجاد میدانگاه امیر کبیر
ایجاد میدانگاه امیر کبیر
پیشرفت پروژه
100%
شروع: مهر 98
افتتاح: شهریور 99
Skip Navigation Links.