09/10/1400 - چهارشنبه 10 آذر 1400

پذیرش مقاله « شناسایی ظرفیت‌های بازآفرینی شهری در اراضی نظامی پادگان ۰۶ تهران؛ رویکردی طراحانه برای ایجاد یک عرصه عمومی سرزنده و خلاقانه» درکنفرانس بازآفرینی عرصه‌های ناکارآمد نظامی، نگرش‌ها، مباحثات و بازتوسعه در ایتالیا، اسپانیا و سایر کشورها

علی خانی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی شهر تهران از پذیرش مقال ه «شناسایی ظرفیت... ادامه خبر...


کتاب «چالش زاغه ها (گزارش سكونتگاه هاي بشر سال 2003- برنامه اسكان بشر سازمان ملل متحد) » منتشر شد

علی خانی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی شهر تهران از انتشار کتاب «چالش زاغه ها ... ادامه خبر...


کتاب مسابقه بین‌المللی«ایده‌هایی برای انطباق کاربری و بازآفرینی کارخانه سیمان ری» منتشر شد

علی خانی معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی شهر تهران از انتشار کتاب مسابقه بین‌المللی«ا... ادامه خبر...


ارائه تجارب سازمان نوسازی شهر تهران در چهارمين كنفرانس بين ‌المللي موضوعات معاصر معماري و شهرسازي (ICCAUA2021) ترکیه

علی خانی، معاون برنامه‌ ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی شهر تهران از ارائه تجارب سازمان نوسازی شهر... ادامه خبر...


انتشار یادداشت «صدای شهردار» در سایت سازمان کلانشهرهای جهان (Metropolis)

علی خانی، معاون برنامه‌ ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی شهر تهران از انتشار یادداشت «صدای شهردار» ... ادامه خبر...


پنجاه و پنجمین شماره نشریه اینترنتی نوسازی منتشر شد

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی شهر تهران از انتشار شماره 55 نشریه اینترنتی نوسازی خبر... ادامه خبر...


چهل و سومین شماره تازه های نوسازی منتشر شد

علی خانی، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از انتشار شماره 43  ماهنامه تازه های نوسازی خبر داد. ادامه خبر...


پنجاه و چهارمین شماره نشریه اینترنتی نوسازی منتشر شد

علی خانی، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از انتشار شماره 54 نشریه اینترنتی نوسازی خبر داد. ادامه خبر...


چهل و دومین شماره تازه های نوسازی منتشر شد

علی خانی، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از انتشار شماره 42  ماهنامه تازه های نوسازی خبر داد. ادامه خبر...


چهل و یکمین شماره تازه های نوسازی منتشر شد

علی خانی؛ معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از انتشار شماره 41 ماهنامه تازه های نوسازی خبر داد. ادامه خبر...