08/15/2020 - شنبه 25 مرداد 1399

پنجاه و چهارمین شماره نشریه اینترنتی نوسازی منتشر شد

علی خانی، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از انتشار شماره 54 نشریه اینترنتی نوسازی خبر داد. ادامه خبر...


چهل و دومین شماره تازه های نوسازی منتشر شد

علی خانی، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از انتشار شماره 42  ماهنامه تازه های نوسازی خبر داد. ادامه خبر...


چهل و یکمین شماره تازه های نوسازی منتشر شد

علی خانی؛ معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از انتشار شماره 41 ماهنامه تازه های نوسازی خبر داد. ادامه خبر...


کتابچه ثروت پنهان شهرها؛ آفرينش، تأمين مالي و مديريت فضاهاي عمومي منتشر شد

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی شهر تهران، از انتشار الکترونیکی کتابچه" ثروت پنهان شه... ادامه خبر...


سی و نهمین شماره تازه های نوسازی منتشر شد

علی خانی؛ معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از انتشار شماره 39 ماهنامه تازه های نوسازی خبر داد. ادامه خبر...


سی و هشتمین شماره تازه های نوسازی منتشر شد

 علی خانی؛ معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از انتشار شماره 38 ماهنامه تازه های نوسازی خبر داد. ادامه خبر...


آغاز عملیات اجرایی طرح بازآفرینی فضای فوقانی تونل راه آهن تهران- تبریز تا پایان دی ماه

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی شهر تهران از آغاز عملیات اجرایی طرح بازآفرینی فضای فوق... ادامه خبر...


سی و هفتمین شماره تازه های نوسازی منتشر شد

علی خانی، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از انتشار شماره 37 تازه های نوسازی خبر داد. ادامه خبر...


پنجاه و دومين شماره نشريه اينترنتي نوسازي منتشر شد

علی خانی، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از انتشار شماره 52 نشریه اینترنتی نوسازی خبر داد. ادامه خبر...


سی و ششمین شماره ماهنامه تازه های نوسازی منتشر شد

علی خانی، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی از انتشار شماره جدید ماهنامه تازه های نوسازی... ادامه خبر...