11/01/1400 - جمعه 1 بهمن 1400

علی خانی

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری

ارتباط با معاونت

  • تلفن :
    88921913-15
  • ایمیل :
    a-khani@tehran.ir