08/15/2020 - شنبه 25 مرداد 1399

 

اطلاعیه شماره 4

 

پیرو اطلاعیه های  قبلی به آگاهی می رساند:

بند 1:

زمان تحویل آثار، مدارک و مستندات (شامل فوم بردها و لوح فشرده حاوی آثار و فرم های مربوطه) روز سه شنبه تاریخ 98/07/30  از ساعت 9 الی18 می باشد که تمدید  نیز نخواهد شد.

بند 2:

محل تحویل آثار،  باغ موزه قصر به آدرس انتهای خیابان شهید مطهری،  بعد از تقاطع دکتر شریعتی،  میدان پلیس، باغ موزه قصرمی باشد.

بند3: درج هر گونه کد ملی، شناسه ملی شرکت، تصویر و نام و .....که معرف هویت شرکت کنندگان باشد، بر روی مدارک تحویلی ممنوع می باشد. در روز مقرر و در زمان تحویل مدارک اطلاعات لازم به صورت حضوری اخذ و کد رهگیری به هر شرکت کننده تحویل خواهد شد.

بند 4: در زمان تحویل آثار، هر شرکت کننده می بایست مشخصات تکمیل شده اعضای گروه خود را مطابق با جدول پیوست شماره 1 تحویل دهد. ارائه جدول مذکور در حکم پیش نیاز ارزیابی مرحله اول مسابقه خواهد بود.

بند 5: کلیه شرکت کنندگان حقیقی و حقوقی می بایست فرم تعهدنامه اصالت اثر پیوست شماره 2 را تکمیل و امضاء نموده و همراه مدارک تحویل نمایند.‌

بند 6: شرکت کنندگان در زمان تحویل آثار می بایستی لوح فشرده حاوی اطلاعات اثر با فرمت GPEG با کیفیت بیش از 300 dpi  تحویل نمایند.

 


پیوست شماره یک

پیوست شماره دو