11/01/1400 - جمعه 1 بهمن 1400

شاخه
حذف تعریض خیابان شوش در محله طیب
حذف تعریض خیابان شوش در محله طیب
پیشرفت پروژه
80%
شروع: 1399
افتتاح: 1400
بازنگری طرح تفصیلی خیابان کرمان
بازنگری طرح تفصیلی خیابان کرمان
پیشرفت پروژه
90%
شروع: 1399
افتتاح: 1400
بازنگری طرح تفصیلی محله مینابی
بازنگری طرح تفصیلی محله مینابی
پیشرفت پروژه
90%
شروع: 1399
افتتاح: 1400
طرح بازآفرینی حیاط تهران  (سند راهبردی اسلام آباد)
طرح بازآفرینی حیاط تهران (سند راهبردی اسلام آباد)
پیشرفت پروژه
85%
شروع: 1399
افتتاح: 1400
طراحی شهری محله فرحزاد
طراحی شهری محله فرحزاد
پیشرفت پروژه
90%
طراحی شهری محله کن
طراحی شهری محله کن
پیشرفت پروژه
90%
شروع: 1398
افتتاح: 1400
برنامه ريزي و طراحي شهري محله نفرآباد
برنامه ريزي و طراحي شهري محله نفرآباد
پیشرفت پروژه
90%
شروع: 1398
افتتاح: 1400
پروژه ساماندهی جداره سکانس سوم بازارکفاش ها
پروژه ساماندهی جداره سکانس سوم بازارکفاش ها
پیشرفت پروژه
100%
شروع: 1399
افتتاح: 1400
پروژه توسعه ظرفيت‌هاي اقتصادي گردشگري در محلة سنگلج
پروژه توسعه ظرفيت‌هاي اقتصادي گردشگري در محلة سنگلج
پیشرفت پروژه
100%
شروع: 1399
افتتاح: 1400
پروژه محله پویا درمحلة فروزش
پروژه محله پویا درمحلة فروزش
پیشرفت پروژه
100%
شروع: 1399
افتتاح: 1400
طرح راهبردی گردشگری محله و باغات کن
طرح راهبردی گردشگری محله و باغات کن
پیشرفت پروژه
100%
شروع: 1399
افتتاح: 1400
بهسازی مرکز محله رها
بهسازی مرکز محله رها
پیشرفت پروژه
100%
شروع: 1398
افتتاح: 1399
مرکز محله پارک شمال محله جوادیه
مرکز محله پارک شمال محله جوادیه
پیشرفت پروژه
100%
شروع: 1398
افتتاح: 1399
گذر دعوتی
گذر دعوتی
پیشرفت پروژه
100%
شروع: 1399
افتتاح: 1399
میدانگاه ارامنه دولاب
میدانگاه ارامنه دولاب
پیشرفت پروژه
100%
شروع: 1399
افتتاح: 1400
همیاران محله فرحزاد
همیاران محله فرحزاد
پیشرفت پروژه
100%
شروع: 1399
افتتاح: 1400
ساماندهی معابر منطقه 17 (خیابان فرخنده)
ساماندهی معابر منطقه 17 (خیابان فرخنده)
پیشرفت پروژه
100%
شروع: آذر ماه 98
افتتاح: خرداد ماه 99
بهسازی محیطی گذر جاویدی
بهسازی محیطی گذر جاویدی
پیشرفت پروژه
100%
شروع: شهریور 98
افتتاح: 99
Skip Navigation Links.