09/28/2020 - دوشنبه 7 مهر 1399

شاخه
ساماندهی معابر منطقه 17 (خیابان فرخنده)
ساماندهی معابر منطقه 17 (خیابان فرخنده)
پیشرفت پروژه
100%
شروع: آذر ماه 98
افتتاح: خرداد ماه 99
بهسازی محیطی گذر جاویدی
بهسازی محیطی گذر جاویدی
پیشرفت پروژه
70%
شروع: شهریور 98
بهسازی خیابان آقایاری
بهسازی خیابان آقایاری
پیشرفت پروژه
100%
شروع: مرداد 98
افتتاح: شهریور 99
بوستان نارون
بوستان نارون
پیشرفت پروژه
25%
شروع: تیر 99
افتتاح: آذر 99
بهسازی گذر لوستر فروشان
بهسازی گذر لوستر فروشان
پیشرفت پروژه
80%
شروع: اسفند 98
افتتاح: شهریور 99
بهسازی حاشیه سبز چراغی
بهسازی حاشیه سبز چراغی
پیشرفت پروژه
100%
شروع: اسفند 97
افتتاح: اردیبهشت 99
مرکز خدماتی هرندی
مرکز خدماتی هرندی
پیشرفت پروژه
50%
شروع: بهمن 98
افتتاح: شهریور 99
احداث و تجهیز مرکز خدماتی محله بلورسازی
احداث و تجهیز مرکز خدماتی محله بلورسازی
پیشرفت پروژه
100%
شروع: اسفند 97
افتتاح: مرداد 99
نفیس
نفیس
پیشرفت پروژه
80%
شروع: مهر 98
افتتاح: شهریور 99
بهسازی محیطی کندرو امام علی (ع)
بهسازی محیطی کندرو امام علی (ع)
پیشرفت پروژه
70%
شروع: آذر 98
افتتاح: شهریور 99
خیابان صفـا
خیابان صفـا
پیشرفت پروژه
46%
شروع: آبان 98
افتتاح: شهریور 99
میدان سرآسیاب
میدان سرآسیاب
پیشرفت پروژه
84%
شروع: شهریور 98
افتتاح: شهریور 99
بلوار ایرانیت
بلوار ایرانیت
پیشرفت پروژه
55%
شروع: آذر 98
افتتاح: شهریور 99
گذر پشت نواب
گذر پشت نواب
پیشرفت پروژه
95%
شروع: مرداد 98
افتتاح: شهریور 99
ایجاد بوستان ملک خاتون
ایجاد بوستان ملک خاتون
پیشرفت پروژه
65%
شروع: آذر 98
افتتاح: آذر 99
بهسازی گذر خوب بخت
بهسازی گذر خوب بخت
پیشرفت پروژه
50%
شروع: دی 98
افتتاح: دی 99
میرزا محمود وزیر
میرزا محمود وزیر
پیشرفت پروژه
53%
شروع: آبان 98
افتتاح: شهریور 99
پل ذوالفقار
پل ذوالفقار
پیشرفت پروژه
44%
شروع: دی 98
افتتاح: شهریور 99
بهسازی بازارچه نایب السلطنه
بهسازی بازارچه نایب السلطنه
پیشرفت پروژه
100%
شروع: دی 98
افتتاح: شهریور 99
بهسازی محیطی خیابان دعوتی
بهسازی محیطی خیابان دعوتی
پیشرفت پروژه
50%
شروع: فروردین 99
افتتاح: شهریور 99
میدان دوم خزانه
میدان دوم خزانه
پیشرفت پروژه
100%
شروع: مهر 98
افتتاح: مرداد 99
میدان اول خزانه
میدان اول خزانه
پیشرفت پروژه
100%
شروع: مهر 98
افتتاح: مرداد 99
سه راه گل‌نمـا
سه راه گل‌نمـا
پیشرفت پروژه
100%
شروع: شهریور 98
افتتاح: شهریور 99
زاهد گیلانی
زاهد گیلانی
پیشرفت پروژه
100%
شروع: مرداد 98
افتتاح: اردیبهشت 99
پاتوق محله ای اقاقیا
پاتوق محله ای اقاقیا
پیشرفت پروژه
100%
شروع: مرداد 98
افتتاح: شهریور 99
سوزن بان
سوزن بان
پیشرفت پروژه
100%
شروع: شهریور 98
افتتاح: تیر 99
سیمین
سیمین
پیشرفت پروژه
100%
شروع: شهریور 98
افتتاح: تیر 99
احداث پاتوق خاتون
احداث پاتوق خاتون
پیشرفت پروژه
100%
شروع: اسفند 97
افتتاح: دی 98
پاتوق شیرین دخت
پاتوق شیرین دخت
پیشرفت پروژه
100%
شروع: آذر 97
افتتاح: اسفند 97
میدانگاه بریانک
میدانگاه بریانک
پیشرفت پروژه
17%
شروع: شهریور 99
افتتاح: خرداد 1400
ایجاد میدانگاه امیر کبیر
ایجاد میدانگاه امیر کبیر
پیشرفت پروژه
100%
شروع: مهر 98
افتتاح: شهریور 99
احداث پاتوق درخشان
احداث پاتوق درخشان
پیشرفت پروژه
100%
شروع: مرداد 98
افتتاح: اردیبهشت 99
بوستان ابریشم
بوستان ابریشم
پیشرفت پروژه
100%
شروع: دی 98
افتتاح: مرداد 99
میدانگاه خورشید راگا
میدانگاه خورشید راگا
پیشرفت پروژه
20%
شروع: تیر 99
افتتاح: دی 99
Skip Navigation Links.