07/28/2021 - چهارشنبه 6 مرداد 1400

شاخه
بهسازی مرکز محله رها
بهسازی مرکز محله رها
پیشرفت پروژه
100%
شروع: 1398
افتتاح: 1399
مرکز محله پارک شمال محله جوادیه
مرکز محله پارک شمال محله جوادیه
پیشرفت پروژه
100%
شروع: 1398
افتتاح: 1399
گذر دعوتی
گذر دعوتی
پیشرفت پروژه
100%
شروع: 1399
افتتاح: 1399
میدانگاه صلح
میدانگاه صلح
پیشرفت پروژه
100%
شروع: 1399
افتتاح: 1400
ساماندهی معابر منطقه 17 (خیابان فرخنده)
ساماندهی معابر منطقه 17 (خیابان فرخنده)
پیشرفت پروژه
100%
شروع: آذر ماه 98
افتتاح: خرداد ماه 99
بهسازی محیطی گذر جاویدی
بهسازی محیطی گذر جاویدی
پیشرفت پروژه
100%
شروع: شهریور 98
افتتاح: 99
بهسازی خیابان آقایاری
بهسازی خیابان آقایاری
پیشرفت پروژه
100%
شروع: مرداد 98
افتتاح: شهریور 99
بوستان نارون
بوستان نارون
پیشرفت پروژه
100%
شروع: تیر 99
افتتاح: بهمن 99
بهسازی گذر لوستر فروشان
بهسازی گذر لوستر فروشان
پیشرفت پروژه
100%
شروع: اسفند 98
افتتاح: شهریور 99
بهسازی حاشیه سبز چراغی
بهسازی حاشیه سبز چراغی
پیشرفت پروژه
100%
شروع: اسفند 97
افتتاح: اردیبهشت 99
مرکز خدماتی هرندی
مرکز خدماتی هرندی
پیشرفت پروژه
100%
شروع: بهمن 98
افتتاح: شهریور 99
احداث و تجهیز مرکز خدماتی محله بلورسازی
احداث و تجهیز مرکز خدماتی محله بلورسازی
پیشرفت پروژه
100%
شروع: اسفند 97
افتتاح: مرداد 99
ساماندهی معابر منطقه 15 (خیابان نفیس)
ساماندهی معابر منطقه 15 (خیابان نفیس)
پیشرفت پروژه
100%
شروع: مهر 98
افتتاح: شهریور 99
بهسازی محیطی کندرو امام علی (ع)
بهسازی محیطی کندرو امام علی (ع)
پیشرفت پروژه
100%
شروع: آذر 98
افتتاح: شهریور 99
Skip Navigation Links.