10/18/2021 - دوشنبه 26 مهر 1400

علی پورتقی

کیوان خلیجی

سرپرست معاونت فنی و عمرانی

ارتباط با مدیر

  • تلفن :
    88921924-5
  • ایمیل :
    khaliji-k@tehran.ir