04/20/2021 - سه شنبه 31 فروردين 1400

علی پورتقی

کیوان خلیجی

سرپرست معاونت فنی و عمرانی

ارتباط با مدیر

  • تلفن :
    88921924-5
  • ایمیل :
    khaliji-k@tehran.ir