11/01/1400 - جمعه 1 بهمن 1400

عبدالحسن مسعودی

ریحانه سماواتی

مدیر آموزش و منابع انسانی

ارتباط با مدیر

  • تلفن : 
  • 88921890(داخلی 305)
  • ایمیل : 
  • samavati-r@tehran.ir