07/28/2021 - چهارشنبه 6 مرداد 1400

کاوه حاجی علی اکبری

مدیرعامل

کاوه حاجی علی اکبری

 • تلفن : 49-88923048 9-88918728
 • نمابر : 9-88918728

دکترای برنامه ریزی شهری و منطقه ای-دانشگاه شهید بهشتی

کیوان خلیجی

معاون هماهنگی و امور مناطق

کیوان خلیجی

 • تلفن : 9-88923048

کارشناسی معماری و کارشناسی ارشد طراحی شهری

آیدین رزقی

مشاور و مدير حوزه مدير عامل

آیدین رزقی

 • تلفن : 49-88923048 9-88918728

فوق لیسانس برنامه ریزی شهری

میترا کریمی

معاون نوسازی و توسعه محلی

میترا کریمی

 • تلفن : 9-88923048

دانشجوی دکترای معماری منظر، دانشگاه تربیت مدرس

علی خانی

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری

علی خانی

 • تلفن : 15-88921913

کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تهران، 1381، معمار پایه یک نظام مهندسی

اکبر باقریان

معاون فنی و مهندسی

اکبر باقریان

 • تلفن : ....
 • نمابر : ....

کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت

سید علی اکبر مسعودی علوی

معاون مالي و اداري

سید علی اکبر مسعودی علوی

 • تلفن : 10-88921908

کارشناسی ارشد مدیریت شهری

محمد رضا ابراهیمی

مدير دبيرخانه بازآفريني

محمد رضا ابراهیمی

 • تلفن : 3-88921902

کارشناسی ارشد مهندسی معماری از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

محمد رضا جمال پور

مدير اداره املاك و مستغلات

محمد رضا جمال پور

 • تلفن : 88923036

کارشناسی ارشد مدیریت شهری

علی کریمی تیره

مدير حراست

علی کریمی تیره

 • تلفن : 88921895 88921917

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

علی گودرزی

مدير بازرسي

علی گودرزی

 • تلفن : ....

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

مصطفی مجیدی نسب

مدیراداره ارتباطات و امور بین الملل

مصطفی مجیدی نسب

 • تلفن : 88921896-88923043

كارشناسي ارشد پژوهش هنر/ كارشناسي ارشد عكاسي

احمد موحدی امین

مدير اداره فناوري و سامانه هاي مكاني

احمد موحدی امین

 • تلفن : 88923047

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

صفیه طیبی

مدير اداره پژوهش

صفیه طیبی

 • تلفن : 15-88921913

دکتری تخصصی اقلیم شناسی از دانشگاه تهران

صالح روشنی

اداره بازآفرینی عرصه های ناکارآمد

صالح روشنی

 • تلفن : ....

کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

محمد رضا غلامی

مدير اداره خدمات و زيرساخت شهري

محمد رضا غلامی

 • تلفن : 88921911

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری

""

مدير اداره فني مهندسي

...

 • تلفن : ....

...

عبدالحسن مسعودی

مدير اداره منابع انساني و پشتيباني

عبدالحسن مسعودی

 • تلفن : 7-88923036

کارشناسی ارشد مدیریت

سید روح اله جبارزاده کیوی

مدير اداره امور مالي

سید روح اله جبارزاده کیوی

 • تلفن : 10-88921908

کارشناسی ارشد حسابرسی

""

مدیر اداره طراحی شهری و معماری

....

 • تلفن : ....

...

سیده مریم طالب زاده

مدیر اداره حقوقی و امور قراردادها

سیده مریم طالب زاده

 • تلفن : 88923045

فوق لیسانس حقوق خصوصی

سیده پروانه غضنفری

اداره امور مناطق و راهبری دفاتر حوزه مرکز

سیده پروانه غضنفری

 • تلفن : 88921899

کارشناسی ارشد معماری منظر

محمد زارع

اداره طرح های ویژه و سازماندهی دفاتر

محمد زارع

 • تلفن : 88921899

.............

مهران جمشید پور

مدیر اداره نظارت و اجرا

مهران جمشید پور

 • تلفن : 88921899

کارشناسی ارشد مدیریت شهری