04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398

طراحی فرم نما


متقاضياني كه اقدام به تهية طرح نما توسط اشخاص حقيقي و حقوقيِ غير از دفاتر خدمات توسعه محلی مي نمايند، به منظور تشكيل پرونده و بهره مندي از تسهيلات اجراي نما، می بایست نسبت به تکمیل مدارک مطابق فایل پیوست (دریافت از طریق لینک ارائه شده) اقدام نمایند و کلیه مدارک به همراه کاربرگ مربوطه (کاربرگ شماره 207) از سوی شهرداری منطقه به سازمان نوسازی شهر تهران ارسال گردد.

 دانلود فرم 

ايجاد شده توسط : samandizadeh در 1397/6/18 11:46:53
تعداد بازدید: 495

rating